LII Sesja Rady Gminy Łyse

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2018

Na wstępie LII Sesji Rady Gminy Łyse Wójt Gminy – Jerzy Ksepka uroczyście podziękował samorządowcom za owocną współpracę na rzecz rozwoju Gminy Łyse w mijającej kadencji. Symboliczne podziękowania w postaci pamiątkowych grawerów otrzymali przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego oraz Gminy Łyse. Również przedstawiciele Rady Gminy oraz sołtysi wyrazili w postaci kwiatów i pamiątkowego graweru  swoją wdzięczność Wójtowi  Jerzemu Ksepce za blisko czteroletnią współpracę.

Dzięki wspólnej realizacji części inwestycji Gminy Łyse z Powiatem Ostrołęckim możliwe stało się pozyskanie korzystnego dofinansowania zrealizowanych zadań. Dużym wsparciem dla budżetu Gminy Łyse było dofinansowanie wielu zrealizowanych projektów z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wsparcia w realizacji części zadań udzielił również właściciel ZPM JBB w Łysych. 

Dzięki tak szeroko zakreślonej współpracy dochody i wydatki budżetu gminy w przeciągu ostatnich czterech lat wzrosły blisko dwukrotnie, przy czym w całości spłacony został kredyt zaciągnięty przez władze samorządowe poprzedniej kadencji.  Gmina Łyse zyskała blisko 77 km przebudowanych dróg oraz 20 km wybudowanych ścieżek rowerowych. W sumie zrealizowanych zostało ponad 40 zadań inwestycyjnych za kwotę blisko 76 mln złotych. Z końcem września 2018r. uruchomiona została nowoczesna stacja uzdatniania wody w miejscowości Lipniki, która docelowo jest w stanie zaopatrzyć w wodę doskonałej jakości wszystkich mieszkańców naszej gminy. Znacznie rozbudowana została również sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Gminy Łyse.

W dalszej części obrad Wójt Gminy Łyse – Jerzy Ksepka uroczyści podziękował  Panu Kazimierzowi Puławskiemu za promocję Gminy Łyse podczas XI Mistrzostw Polski w Biegu 24-godzinnym. Pan Kazimierz jako jedyny mieszkaniec Gminy Łyse ukończył bieg z wysokim wynikiem 182,746 km,  który zagwarantował mu brązowy medal w kategorii wiekowej M5 (50-60 lat) oraz 23 miejsce w klasyfikacji ogólnej mistrzostw.

Natępnie Pan Mirosław Augustyniak w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył  Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” na ręce przedstawicieli Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Łysych. Przyznane odznaczenie jest docenieniem prowadzonej przez organizację działalności społecznej na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Działający od 2006 roku klub w chwili obecnej liczy ponad 160 członków, którzy czynnie uczestniczą w systematycznie organizowanych akcjach oddawania krwi.

Podczas sesji Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łyse na lata 2018-2021 oraz zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018. Gmina Łyse udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”. Przyjęty został też Program współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. Rada Gminy Łyse uchwałą określiła między innymi wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łyse oraz określiła zasady usytuowania na terenie Gminy Łyse miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Następnie Wójt Gminy z dumą zaprezentował uczestnikom sesji część zrealizowanych w mijającej kadencji zadań inwestycyjnych, w tym nową stację uzdatniania wody wybudowaną w miejscowości Lipniki.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie