Informacje dla mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA

27 stycznia 2020

Wójt Gminy Łyse informuje, że w Urzędzie Gminy Łyse przyjmowane są deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Deklaracje należy złożyć do dnia 10 lutego 2020 r.

Wprowadzony ustawowy obowiązek segregacji oraz zmiana sposobu naliczania opłat w Gminie Łyse powodują obowiązek złożenia nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łyse, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady oraz właściciele nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

2 stycznia 2020

REJON I: Łyse, Serafin, Dawia, Lipniki, Plewki, Tartak, Złota Góra, Baba, Dęby, Szafranki

Czytaj więcej o: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

2 stycznia 2020

REJON II: Antonia, Dudy Puszczańskie, Grądzkie, Tyczek, Warmiak, Łączki, Klenkor, Wejdo, Wyżega, Zalas, Piątkowizna, Pupkowizna

Czytaj więcej o: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

2 stycznia 2020

ODPADY ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE

Czytaj więcej o: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

2 stycznia 2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

2 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Łyse obowiązują następujące opłaty:

  • 21 zł  za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane  w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku;

  • 25 zł  za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane  w sposób selektywny, w tym z odbiorem bioodpadów;

  • 50 zł za jedna osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Czytaj więcej o: INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

16 grudnia 2019

Wójt Gminy Łyse zwraca się z prośbą do mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Łyse o zgłoszenie się do sołtysa w celu odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Informacja

16 grudnia 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łyse,

informuję, że mieszkańcy którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady oraz właściciele nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Deklaracje będzie można złożyć od stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Łyse, pok. nr 7, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse.

Czytaj więcej o: Informacja

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

10 czerwca 2019

MIESZKAŃCY GMINY ŁYSE

5 czerwca 2019

Od dnia 1 LIPCA 2019 roku obowiązywać będą nowe zasady odbioru oraz segregacji odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji będą dostępne: Urząd  Gminy Łyse, pok. Nr 7,9 (parter), Sołtys danej miejscowości, strona internetowa Gminy Łyse https://www.gminalyse.pl/

Deklaracje należy złożyć niezwłocznie od dnia 14 czerwca 2019 r., nie później niż do dnia 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Łyse, pok. nr 7, 9 (parter).

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)

Czytaj więcej o: MIESZKAŃCY GMINY ŁYSE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW LIPIEC - GRUDZIEŃ 2019 R.

4 czerwca 2019

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŁYSE

4 czerwca 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ-CZERWIEC 2019 R.

4 grudnia 2018
Przejdź do - 	NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

4 grudnia 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW LIPIEC - GRUDZIEŃ 2018 R.

14 czerwca 2018
Przejdź do - NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

4 czerwca 2018

Od dnia 1 LIPCA 2018 roku obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19).

Czytaj więcej o: NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ-CZERWIEC 2018 R.

8 grudnia 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW

3 lipca 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW LIPIEC - GRUDZIEŃ 2017 R.

30 czerwca 2017

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - najważniejsze informacje

7 grudnia 2016