„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

V Gminny Konkurs Ekologiczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2019

28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Lipnikach odbył się V Gminny Konkurs Ekologiczny, którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska w Gminie Łyse oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej.

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów reprezentujących szkoły z terenu Gminy Łyse w dwóch kategoriach wiekowych.

Wyniki kategorii ,,szkoła podstawowa klasy IV-VI’’:
I miejsce – Tomasz Trzcinka (SP Zalas)
II miejsce – Wojciech Plona (SP Szafranki)
III miejsce – Julia Prusinowska (SP Szafranki)
Wyróżnienia:
Wiktor Krawczyk (SP Lipniki), Wojciech Kręciewski (SP Warmiak)

Wyniki kategorii ,, szkoła podstawowa klasy  VII-VIII oraz III gimnazjum’’:
I miejsce – Jakub Kubrak (SP Zalas)
II miejsce – Urszula Filipkowska (SP Zalas)
III miejsce – Barosz Młynarczyk (SP Lipniki)
Wyróżnienia:
Alicja Szmigiel (SP Zalas), Norbert Kozon (SP Lipniki)

Laureaci otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe sponsorowane, przez Nadleśnictwo Myszyniec, UG Łyse oraz radnego powiatowego p. Stanisława Lipkę, radnego sejmiku województwa mazowieckiego p. Mirosława Augustyniaka. Wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku sponsorowanego przez państwa Agnieszkę i Grzegorza Krzyżewskich-właścicieli piekarni ,,Twoja’’. Dyrekcja SP w Lipnikach składa podziękowania wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w pomoc przy organizacji V Gminnego Konkursu Ekologicznego. Pomysłodawcą oraz koordynatorem konkursu jest p. Sławomir Dymarczyk we współpracy z p. Alicją Parzych.

 

SP Lipniki

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie