Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 marca 2024r.

o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 marca 2024r.