Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego  gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.