Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na „Odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse w 2022 r.”

Autor: Wójt Gminy Łyse- Grzegorz Fabiszewski