Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 15 lutego 2022 roku o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji  (do Spraw Rozwoju Gospodarczego oraz do Spraw Rozwoju Społecznego) w biurze Rady Gminy Łyse.