Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Ognisko integracyjne uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej w Zalasiu z lekcją edukacji przyrodniczej w tle w Antonii

W dniu 7 października 2021 roku uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Zalasiu uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Leśnictwa Warmiak, Panem Leśniczym Zdzisławem Kobusem i Panem Podleśniczym Pawłem Trzcinką.

Leśnicy opowiedzieli dzieciom o  swojej pracy,  potrzebie dbania o środowisko naturalne, zwierzętach żyjących w naszych lasach i związku leśnictwa z łowiectwem. Uczniowie mieli okazję obejrzeć zrzuty jelenia, parostki koziołka, oręż dzika, czaszki drapieżników i wabiki  myśliwskie. Mogli  też  poobserwować  przyrodę  przez  lornetkę i  zadawać   pytania   gościom. Spotkanie   zakończyło   wspólne   ognisko   z   kiełbaskami oraz  zabawy  sprawnościowe na świeżym powietrzu.

Uczniowie i ich opiekunowie podziękowali gościom, wręczając  pamiątkowe  dyplomy i bukiety z bibuły.

Opiekunowie: Magdalena Andrzejczyk, Irena Górska, Agnieszka Jarząbek, Dorota Iwona Wysmułek.

Autor: SP w Zalasiu