Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Gmina Łyse po raz trzeci przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchniniowa”

W roku 2021 Gmina Łyse po raz trzeci przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchniniowa”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

  • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.