Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

INFORMACJA

20 stycznia 2020

Wójt Gminy Łyse informuje, że Gmina Łyse na początku roku 2020 zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Łyse. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie  przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Łyse w Urzędzie Gminy Łyse pok. 107. poprzez wypełnienie druków:
- informacja o wyrobach zawierających azbest,
- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem odebrania i przekazania do utylizacji eternitu jest otrzymanie dotacji z WFOŚiGW.

Przy kwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje kolejność składania wniosków.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie