Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Wybory Ławników Sądowych na lata 2020-2023

4 czerwca 2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm.) informuję, że do dnia 28 czerwca 2019 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH  na lata 2020-2023.

Rada Gminy w Łysych dokona wyboru ławników na nową kadencję: Dla potrzeb Sądu Rejonowego w Ostrołęce - 1 ławnik do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 28 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Gminy Łyse, sekretariat I piętro (pokój 110) w godzinach urzędowania: poniedziałek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, środa i czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00. Informacji związanych z wyborami ławników udziela Urszula Nurczyk tel. 29 7725027 wew. 22.

Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Eugeniusz Lisek