POMOC DLA POGORZELCÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2019

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla rodziny Państwa Katarzyny i Tadeusza Banach z miejscowości Pupkowizna poszkodowanej w wyniku pożaru w dniu 18 września 2019 roku. Pomimo podjęcia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej dom wraz z całym wyposażeniem uległ całkowitemu zniszczeniu. Rodzina utraciła także rzeczy osobiste.  

Pomocy rodzinie można udzielić w formie:

  • finansowej - wpłacając pieniądze na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej Bank Spółdzielczy Łomża numer konta 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010 z dopiskiem "Pomoc dla pogorzelców ze wsi Pupkowizna Gmina Łyse";
  • rzeczowej poprzez przekazanie materiałów do remontu budynku, odzieży, rzeczy codziennego użytku, środków czystości, itp.;
  • pomoc w formie usług remontowo - budowlanych.

W przypadku chęci pomocy rzeczowej lub usługowej prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych  pok. 15 tel. 29/77 25475

- sołtys wsi Pupkowizna - Pan Krzysztof Lis tel. 514 002 721

- radna z terenu Pupkowizna - Pani Agata Sawicka tel. 694 078 708.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie