O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2019

Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, NIP:758-21-96-624, REGON: 550668172, informuje o zmianie numeru rachunku konta bankowego, na który przekazywane będą poszczególne  dochody i podatki należne na rzecz budżetu gminy.  Zmiany będą wprowadzone od dnia 01 września 2019r.

Dokładna nazwa rachunku:
Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse  woj. mazowieckie

Nazwa banku:
Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
Oddział w Łysych

Numer rachunku:
68 8920 0001 0017 3528  2000 0010.