KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

Szanowni Państwo! Urząd Gminy w Łysych, w związku z otrzymaniem oferty na organizację kolonii letnich z dofinansowaniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Oferta dotyczy turnusu dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Szczegóły organizacyjne kolonii letnich:

Termin: 01.08.2019 - 11.08.2019

Miejsce: Biały Dunajec k/Zakopanego

Liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS): 20

Koszt: 400 zł

Istnieje również możliwość wyjazdu dzieci nieubezpieczonych w KRUS, za pełną odpłatnością: 1150zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Łysych, pok. 110 (Sekretariat).

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie