Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łyse

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2019

Od dnia 7 stycznia 2019 roku dostępna będzie pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łyse.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży świadczona będzie głównie w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałaniu narkomanii. Z pomocy psychologa skorzystać mogą dzieci i młodzież oraz ich rodziny, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, innych środków uzależniających, także dotknięte przemocą domową oraz innymi problemami.

Spotkania z psychologiem będą miały miejsce w następujących miejscach i terminach:

  • Szkoła Podstawowa w Łysych - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach  900 - 1200
  • Szkoła Podstawowa w Lipnikach - każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 900 -  1200
  • Szkoła Podstawowa w Zalasiu - każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 1215 - 1515 .

 

Chęć skorzystania z pomocy psychologicznej można zgłaszać:

  • bezpośrednio do psychologa w godzinach jego pracy,
  • dyrekcji poszczególnych szkół,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych Tel. 29/77 25 475