Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

DEBATA EWALUACYJNA NA TERENIE GMINY ŁYSE

W piątek 2 marca 2018 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych odbyła się debata ewaluacyjna poświęcona bezpieczeństwu na terenie Gminy Łyse. Głównym celem debaty była ocena osiągniętych rezultatów i zakresu realizacji wniosków sformułowanych przez mieszkańców podczas poprzedniej debaty, która miała miejsce 13 czerwca ubiegłego roku. Podczas spotkania zostały także omówione narzędzia teleinformatyczne udostępnione w celu poprawy bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Miejski Policji w Ostrołęce - nadkom. Krzysztof Szymański wraz ze swoim I Zastępcą - kom. Andrzejem Dziadakiem, Wicestarosta Ostrołęcki  - Krzysztof Parzychowski, Wójt Gminy Łyse - Jerzy Ksepka, Przewodniczący Rady Gminy Łyse - Kazimierz Drężek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP – Adam Chrzanowski,  Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu - kom. Krzysztof Samul, a także naczelnicy i  kierownicy ostrołęckiej komendy oraz mieszkańcy Gminy Łyse.

Na wstępie debaty Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP - Adam Chrzanowski omówił zagrożenia związane z ogrzewaniem budynków, zachęcając tym samym do instalacji czujek czadu i dymu.

Następnie kom. Krzysztof Samul przedstawił realizację wniosków sformułowanych podczas poprzedniej debaty, przybliżył strukturę Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy Łyse

Wnioski z realizacji debaty gminnej z dnia 13 czerwca 2017 roku:

1. Dyslokowanie patroli na trasę Łyse – Dęby – Myszyniec, celem eliminacji zdarzeń drogowych w tym miejscu. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Łysych oraz policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w ramach dyslokacji codziennej służby, mają za zadanie nadzorować ruch na powyższej trasie. Są tam prowadzone pomiary prędkości, zarówno ręcznymi miernikami, jak również i wideorejestratorem. Policjanci stanowczo reagują na wszelkie wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami. Wystosowano wniosek do zarządcy drogi o przedłużenie ograniczenia prędkości w m. Dęby. Na dzień dzisiejszy nie odnotowano na tej trasie wypadków drogowych, jedynie 3 kolizje w m. Dęby.

2. Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem na terenie m. Łyse. Patrole funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Łysych w codziennej służbie kontrolują miejsca objęte zakazem spożywania alkoholu. Są to zadania dzielnicowego w ramach planu priorytetowego, który będzie realizowany do 30.06.2018 roku. Do dnia 20 lutego 2018 roku nałożono 25 mandatów karnych osobom, które nie stosowały się do tego zakazu.

3.  Zażywanie narkotyków i dopalaczy przez młodzież na terenie m. Łyse. Nie ujawniono osób znajdujących się w stanie po zażyciu środków odurzających z terenu m. Łyse. Dzielnicowi z PP Łyse wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii systematycznie przeprowadzają spotkania z dziećmi, młodzieżą, a także z kadrą pedagogiczną szkół na terenie całej Gminy Łyse, podczas których uświadamiają o negatywnych skutkach zażywania środków odurzających. To też projekcja filmu „Najlepszy”, która odbyła się w dniu 27 lutego 2018 roku dla młodzieży z terenu powiatu ostrołęckiego (również z Łysych).  Film poprzedzony był prelekcją policjanta oraz terapeuty z MONARu. W okresie od 13 czerwca 2017 roku do 1 marca 2018 roku 76 osobom z terenu działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przedstawiono zarzut z art. 62 ust. 1 bądź art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

4.  Cyberprzemoc i agresja wśród młodzieży na terenie m. Łyse. Tematyką przewodnią prowadzonych spotkań w szkołach zarówno podstawowych jak i ponadgimnazjalnych są zagrożenia płynące z korzystania z Internetu. Policjanci uświadamiają młodych ludzi, że w sieci nie są anonimowi i mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za każdy wykonany akt agresji. Policjanci uczą „mądrego” korzystania z dobrodziejstw Internetu oraz przestrzegają zarówno przed uzależnieniem jak i nieodpowiednimi treściami czy działaniami. W okresie czasu od 13 czerwca 2017 roku do 1 marca 2018 roku dzielnicowi z PP Łyse przeprowadzili w sumie 30 spotkań w szkołach na terenie całej Gminy Łyse. Funkcjonariusze z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP Ostrołęka w w/w okresie przeprowadzili spotkania w Szkołach Podstawowych w Szafrankach, Dębach, Lipnikach oraz w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych. 4 osobom nieletnim z terenu gminy Łyse sporządzono „Żółtą Kartkę” w związku z zachowaniem, które uznano za przejaw demoralizacji.

W dalszej części spotkania policjant ostrołęckiego zespołu komunikacji społecznej zaprezentował nowe narzędzia informatyczne, dzięki którym można w bardzo szybki sposób skontaktować się np. z dzielnicowym naszego rejonu służbowego oraz mieć wpływ na bezpieczeństwo. Mowa tu o aplikacji ,, Moja Komenda” oraz Krajowej Mapie Bezpieczeństwa.  ,,Mapa” pozwala na dodawanie za pomocą aplikacji zgłoszeń dotyczących różnych obszarów bezpieczeństwa. Po dodaniu zgłoszenia we wskazane miejsce jadą policjanci i weryfikują zgłoszenie.  Należy dodać, że obydwie aplikację są całkowicie bezpłatne.

Następnie rozpoczął się najważniejszy punkt spotkania, czyli dyskusja. Była ona doskonałą okazją, by podzielić się swoimi uwagami w tak szerokim gronie osób reprezentujących instytucję odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa.  Podczas rozmowy z mieszkańcami głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Omówiono także najczęstsze sposoby działania oszustów metodami na tzw. ,,wnuczka” oraz na ,,policjanta”, a także wskazano sposoby na ich unikniecie.

Poinformowano także mieszkańców o zmianach w posterunku policji w Łysych dotyczących stałych dyżurów  jego kierownika. Odbywały się będą  one w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 14:00.

Na zakończenie debaty głos zabrali: Komendant Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. - Krzysztof Szymański, Wicestarosta Ostrołęcki -  Krzysztof Parzychowski oraz Wójt Gminy Łysy - Jerzy Ksepka. Podkreślili konieczność organizacji tego rodzaju debat, podczas których mieszkańcy, a także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mogą wymieniać swoje uwagi w tym zakresie oraz zgłaszać spostrzeżenia.

 

Źródło: KMP w Ostrołęce